Elektrolyt

1000UF-25V

1000UF-25V

1000UF-25V RADIAL 105° 10X20MM Tolerance: ± 20 % Temp.range: -40 to +105°C
5,00Kr
Antal til kurv:
1000UF-63V

1000UF-63V

1000UF-63V ELKO RADIAL 105° 16X31,5MM
10,00Kr
Antal til kurv:
100UF-160V

100UF-160V

100UF-160V RADIAL 105° 16X25MM Tolerance: ± 20 % Temp.range: -40 to +105°C
8,00Kr
Antal til kurv:
100uf-25v

100uf-25v

100uf-25v RADIAL 105° 6,3X11MM
2,00Kr
Antal til kurv:
10UF-160V

10UF-160V

10UF160V RADIAL 105° 10X12MM Tolerance: ± 20 % Temp.range: -40 to +105°C
3,00Kr
Antal til kurv:
10uf-63v

10uf-63v

10uf-63v RADIAL 105° 5X11MM
2,00Kr
Antal til kurv:
10UF350V

10UF350V

10UF350V RADIAL 105° 10X16MM Tolerance: ± 20 % Temp.range: -40 to +105°C
5,00Kr
Antal til kurv:
15UF-63V

15UF-63V

15UF63V RADIAL 105° 5x11MM Tolerance: ± 20 % Temp.range: -40 to +105°C
2,00Kr
Antal til kurv:
2,2UF-63V

2,2UF-63V

2,2UF-63V RADIAL 105° 4X7MM
2,00Kr
Antal til kurv:
2,2UF450V

2,2UF450V

2,2UF450V RADIAL 105° 10X12,5MM Tolerance: ± 20 % Temp.range: -40 to +105°C
2,00Kr
Antal til kurv:

- Kondensatorer

6,8UF-63V
6,8UF-63V
2,00Kr
4,7UF-25
4,7UF-25
2,00Kr
47UF-35V
47UF-35V
2,00Kr
1000UF-63V
1000UF-63V
10,00Kr
47UF-160V
47UF-160V
8,00Kr
470UF-400V
470UF-400V
54,00Kr
2,2UF-63V
2,2UF-63V
2,00Kr
4,7UF-63V
4,7UF-63V
2,00Kr
© 2019 Hallenslev Radio-tv